Site Overlay

Projektai

Nuo įkūrimo 2013 m., organizuojame darbuotojų kvalifikacijos ir motyvacijos mokymo ciklus; seminarus jaunimo iniciatyvoms ir kūrybiškumui skatinti; mokymus socialiniams darbuotojams, dirbantiems su rizikos grupės šeimomis ar probleminiais klientais, ligoninės medicinos personalui, bendruomenės slaugytojoms, dirbančioms su nėščiomis moterimis, motinoms ir naujagimiams; mokymus tarpinstitucinių specialistų grupėms, dirbančių su vaikais ir rizikos grupėmis. 

Nuo 2016 m. esame projekto „Alytaus miesto bendruomenės namai“ („Alytaus miesto bendruomenės namai“) įrankio „Kompleksinės paslaugos šeimai“, kuriame teikiame dailės terapiją ir individualias konsultacijas pozityvios tėvystės klausimais, partneris. Šis projektas taip pat organizuoja mokymus tokiomis temomis:

  • Vaikų emocijų išraiškos kontrolės (CEEC) programa ikimokyklinio amžiaus vaikams ar paaugliams;
  • Teigiamas tėvų mokymas šeimoms, auginančioms vaikus nuo 6 iki 12 metų, pagal sertifikuotą STEP programą;
  • Teigiamas tėvų mokymas šeimoms, auginančioms 12-17 metų paauglius vaikus pagal sertifikuotą STEP programą;
  • Individualios konsultacijos pozityvios tėvystės klausimais šeimoms;
  • Grupinės konsultacijos socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis.

Nuo 2017 m. organizuojame „Menas žmogaus gerovei“ dailės terapijos užsiėmimus, kuriuos veda kvalifikuotas terapeutas bendradarbiaudamas su vietos socialinių paslaugų centrais, siekiant skatinti vietinius menininkus prisidėti prie socialinių ir gydymo įstaigų darbo padedant kurti palankią gyvenimo ir gydymo aplinką ir gerinant gyventojų psichinę sveikatą.

2020 m. organizuojame socialinio verslo organizacijos mokymus, kurių tikslas – skatinti bendruomeninį ir socialinį verslą suteikiant galimybių mokytis, keistis patirtimi, įžvalgomis ir naujovėmis, taip keliant bendruomenės lyderių kompetenciją ir remiant socialinio verslo kūrimą. Projektas tiesiogiai prisidės prie Alytaus rajono teritorijos gyventojų profesinės kvalifikacijos ir verslumo įgūdžių ugdymo. Projekto metu Alytaus rajono teritorijoje veikiantiems bendruomenių vadovams, NVO ir SVV vadovams bus suteiktos pagrindinės žinios apie bendruomenę ir socialinį verslą. Socialinis verslas yra verslo modelis, kuriame rinkos mechanizmas naudojamas siekiant susieti pelną su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiantis socialiai atsakingo verslo ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystės nuostatomis, tuo pat metu taikant socialines naujoves. Tokio verslo pavyzdžių Alytaus rajone yra labai mažai, nes teisinis pagrindas tokiam verslui plėtoti dar nebuvo sukurtas, tačiau susidomėjimas socialiniu verslu nuolat auga. Taigi svarbu pateikti informaciją ir žinias apie socialinio verslo modelius, dalytis teigiama praktika ir padėti tobulinti vietos vadovų profesinę kvalifikaciją ir verslumo įgūdžius.

Copyright © 2022 Devynios Galybės . All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes